Pastöroidut mädit

Pastöroidut mädit:
Säilytys: 0 – +6 C